گنجایش : 600 نفر
مجهز به سیستم صوتی و تصویری پیشرفته

گنجایش : 200 نفر
مجهز به سیستم صوتی و تصویری پیشرفته

گنجایش : 100 نفر
مجهز به سیستم صوتی و تصویری پیشرفته

متراژ : 1000 متر مربع
مجهز به سیستم صوتی و ارتفاع مناسب

وب سایت اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
كانون زبان ايران
کودکان
دارا و سارا
سايت اختصاصي نجوم
سايت ويژه كودكان و نوجوانان كانون
جشنواره پويا نمايي
سايت هدهد
سايت چهلچراغ


نظر شما در مورد مطالب سایت ما چیست
 


کارگاه تفکر خلاق
گروه سنی 16-17/30 14-15/30 11-12/30 9-10/30 ايام هفته
۶-۴ سال
۹-۷ سال
۱۲-۱۰ سال
۱۶-۱۳ سال
۱۶-۱۲ سال
نقاشی ۱
نقاشی۲
نقاشی۳
نقاشی۴
طراحی
نقاشی ۱-۲-۳-۴  
سفال چرخ ۱-۲ 
سفال دست ۱-۲  
خوشنویسی ۱
نقاشی۱-۲-۳
سفال چرخ  ۱-۲
سفال دست 1-۲
خوشنویسی ۲
نقاشی ۳- ۲-۱
 سفال دست 1-۲
 خوشنویسی ۱
کلاژ۱
طراحی
 
نقاشی ۱-۲-۳-۴
سفال دست 1-۲
سفال چرخ  ۱
طراحی
کلاژ۲
شنبه
۹-۷ سال
۱۶-۱۰ سال
۶-۴ سال
۹-۷ سال
۱۶-۱۰ سال
۱۶-۸ سال
خوشنویسی۱
خوشنویسی۲
سفال دست ۱
سفال دست ۲
سفال دست ۳
بادکنک فرمی
نقاشی ۱-۲-۳-۴
سفال دست ۲
سفال چرخ  ۱
کلاژ۲
خوشنویسی ۲
اریگامی ۱
نقاشی ۱-۲-۳
سفال دست 1
سفال چرخ  ۲
کاردستی ۱
هنرموزاییک و ویترای
نقاشی ۱-۲-۳
سفال دست 1-۲ سفال چرخ  ۱
طراحی
کلاژ۱  
خوشنویسی۲
نقاشی ۱-۲-۳
سفال دست 1-۲
سفال چرخ  ۲
کاردستی ۲
کلاژ۲
يكشنبه

۱۲-۹ سال
۱۶-۱۳ سال
۸-۶ سال
۱۲-۹سال
۱۶-۱۳ سال
۱۱-۷ سال
۱۶-۱۲ سال

سفال چرخ ۱
سفال چرخ ۲
عکاسی ۱
عکاسی ۲
عکاسی۳
تصویر سازی ۱
تصویر سازی ۲

نقاشی ۱-۲-۳-۴
کاردستی (جاگورتا )
سفال چرخ  ۲
چاپ ۲
خوشنویسی ۱
تصویر سازی ۲
عکاسی ۱  
بادکنک فرمی

نقاشی ۱-۲-۳
سفال چرخ ۱
سفال دست ۳(نقش برجسته)
عکاسی ۲
چاپ ۱
نقاشی ۱-۲-۳
خوشنویسی۱
سفال چرخ ۱
چاپ۲
عکاسی ۲
هنرموزاییک و ویترای
نقاشی ۱-۲-۳-۴
سفال دست ۱
سفال چرخ  ۲
خوشنویسی۱
کاردستی (جاگورتا )۲
عکاسی۳                  
دو شنبه
۹-۷ سال
۱۶-۱۰ سال
۹-۷ سال
۱۶-۱۰ سال   
کاردستی ۱
کاردستی۲
کاردستی(جاگورتا)۱
کاردستی(جاگورتا)۲
نقاشی ۱-۲-۳
سفال دست ۲-۱
اریگامی ۲
عکاسی ۳    
نقاشی ۱-۲-۳
سفال چرخ ۲
عکاسی ۲
هنرموزاییک و ویترای
نقاشی ۱-۲-۳
سفال دست ۳۳(نقش برجسته)
تصویر سازی ۱
عکاسی ۱
خوشنویسی۱  
نقاشی ۱-۲-۳-۴
سفال چرخ ۱
خوشنویسی ۲
عکاسی ۲
کلاژ ۱
سه شنبه
۱۶-۱۲ سال
۱۲-۸ سال
۱۶-۱۳ سال
موزاییک وو یترای
اریگامی۱
اریگامی۲
نقاشی ۱-۲-۳
خوشنویسی۱
طراحی
کاردستی (جاگورتا )۱
نقاشی ۱-۲-۳
خوشنویسی۲
تصویر سازی ۱
کاردستی ( جاگورتا )۲
نقاشی ۱-۲-۳
خوشنویسی۱
طراحی
کاردستی (جاگورتا)۲
نقاشی ۱-۲-۳
طراحی
خوشنویسی۲
کاردستی ( جاگورتا )۱
چهار شنبه

۹-۶سال
۱۶-۱۰سال
۹-۷ سال

کلاژ۱
کلاژ۲
چاپ ۱
چاپ۲

نقاشی ۱-۲-۳-۴
سفال چرخ ۱-۲
خوشنویسی ۱-۲
چاپ۱
طراحی 

نقاشی ۱-۲-۳
سفال چرخ ۲
خوشنویسی ۱
طراحی
نقاشی ۱-۲-۳
سفال چرخ ۱
خوشنویسی۲
سفال دست ۱-۲
چاپ ۲
نقاشی ۱-۲-۳
سفال چرخ ۲
خوشنویسی
سفال دست ۱-۲
پنج شنبه

کارگاه هنر خلاق
16-17/30 14-15/30 11-12/30 9-10/30 ايام هفته
گام به گام تا اندیشه (۳۰/۱۷-۱۵/۱۶)پسر  ۱۲-۱۰ سال  
نمایش عروسکی ۱۲-۸ سال (پسر)
              
گام به گام تا اندیشه (۱۵/۱۶-۱۵) دختر  ۱۲-۱۰ سال

نمایش خلاق ۹-۷ سال (دختر)
            
گام به گام تا اندیشه (۴۵/۱۱-۱۱) ۶-۵ سال ترم ۱

عروسک سازی ۱۲-۸ سال (دختر)
          
گام به گام تا اندیشه (۳۰/۱۰-۳۰/۹) دختر ۹-۷ سال

قصه گویی ۷-۵
شنبه
نمایش خلاق ۹-۷ سال (پسر)
    
گام به گام تا اندیشه  (۴۵/۱۴-۱۴)

قصه گویی ۷-۵
گام به گام تا اندیشه (۴۵/۱۱-۱۱) ۶-۵ سال ترم ۱

نمایش عروسکی ۱۲-۸ سال (دختر)
           
گام به گام تا اندیشه (۳۰/۱۰-۳۰/۹) پسر ۹-۷ سال

نمایش خلاق ۷-۵ سال
                
يكشنبه
نمایش خلاق ۵-۴سال
تیر۸۷ الی آذر۸۷
نمایش خلاق ۱۴-۱۰سال (دختر)
             
نمایش خلاق ۷-۵ سال
قصه گویی۹-۷ سال (پسر)
دو شنبه
نمایش خلاق ۵-۴سال
تیر۸۷ الی آذر۸۷
عروسک سازی ۱۲-۸

صورتک سازی ۱۲-۸
قصه گویی ۷-۵
قصه گویی۹-۷ سال (دختر)
سه شنبه
نمایش خلاق ۷-۵ سال
قصه گویی۹-۷ سال (دختر)
نمایش خلاق ۷-۵ سال
نمایش خلاق ۹-۷ سال (پسر)
چهار شنبه
نمایش خلاق ۷-۵ سال
نمایش خلاق ۱۲-۱۰ سال (دختر)
قصه گویی ۹-۷ (پسر)
نمایش خلاق ۹-۷سال (دختر)
پنج شنبه
شروع ثبت نام ترم زمستان کارگاه های هنری و تفکر خلاق
شروع ثبت نام ترم زمستان از 23 آذر الی 10 دی ماه ۹۲می باشد.شروع کلاسها از 7 دی ماه می باشد.
نگاه تماشاگر
کانون فیلم(کارگاه نمایش و نقد فیلم و انیمیشن)مرکز شماره ۴۳
شرایط عضویت کتابخانه شماره ۴۳
شرایط عضویت یک ساله: یک قطعه عکس-کپی شناسنامه-۱۵۰۰۰ تومان روزهای زوج:دختران-روزهای فرد:پسر
طرح جدید اردوی خلاق
این طرح از ابتدای سال تحصیلی ۹۲-۹۱ آغاز شد.
بازسازی سالن ۶۰۰ نفره آمفی تئاتر شهید بهنام در مرکز آفرینشها
بازسازی سالن ۶۰۰ نفره آمفی تئاتر شهید بهنام در مرکز آفرینشهای فرهنگی وهنری کانون آغاز شد.
عناوین فعالیتهای عمرانی در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری استان تهران
عناوین فعالیتهای عمرانی در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری استان تهران
اطلاع از برنامه های کلاسی(کارگاه هنری و هنر خلاق)
جهت اطلاعات بیشتر در ارتباط با نحوه نام نویسی و برنامه های کلاسهای هنری و هنر خلاق با ...
بسيار خرسنديم؛ كه در ايام ولادت با سعادت حضرت زينب كبري (س)- سايت مركز آفرينشهاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان فعاليت خود را به منظور استفاده كودكان و نوجوانان، اولياء و كليه علاقمندان و دست‌اندركاران امور كودكان و نوجوانان آغاز مي‌كند...
<%-- --%>

<%----%>
بازگشایی مدارس