اتاق مهمانان ویژه

 

فضای مناسب جهت ارائه سرویس به مهمانان ویژه در مراسمهای خاص می باشد و شامل میز جلسه – اتاق استراحت – سرویس بهداشتی مجزا و… و قابلیت دسترسی آسان به سالن شهید بهنام محمدی را دارد.