بازارچه

بازارچه کودک بستر مناسبی است برای ارائه آثار و عرضه محصولات فرهنگی، هنری، علمی جهت مخاطبان گروه های سنی کودک و نوجوانان که در راستای اهداف کانون که همانا ایجاد امکانات لازم در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای ایشان مبتنی به نظام ارزشها و تعلیم و تربیت اسلامی ایجاد گردیده است و در قالب بخش های از جمله برگزاری کلاسهای آموزشی ،ارائه محصولات فرهنگی ،هنری و همچنین خدمات عمومی فعالیت دارد.

بازارچه(بخش آموزشگاهی)
بازارچه(بخش فروشگاهی)