سالن کنفرانس2

 

فضای مناسبی است جهت برگزاری نشستهای تخصصی با گنجایش 25 متر و مجهز به سیستم صوت و تصویر