آغاز ثبت نام ترم پاییز 97 کارگاه های هنری و خلاق مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری

تاریخ ثبت نام ترم پاییز کارگاه ها از چهارشنبه 97/6/21 تا  یکشنبه 97/7/8 

از (ساعت 9 الی12/30 و 14 الی 16/30) می باشد.