برگزاری نمایشگاه لوازم التحریر و نوشت افزار ایرانی اسلامی

این نمایشگاه از تاریخ 97/5/22 الی 97/6/2 در سالن نمایشگاهی 2 و 3 مرکز آفرینشهای فرهنگی از ساعت 11 الی 23 برگزار می گردد.