جوایز نقاشی بلاروس به کودکان سرزمین مادری رسید.

تعدادی از جایزه های دوازدهمین مسابقه بین المللی نقاشی کشور بلاروس 2017 به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تعلق گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی کانون ،این اتفاق بین المللی با موضوع ” سرزمین مادری” برگزار شد و 28 نفر از اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون سراسر کشور موفق به کسب نشان ، دیپلم افتخار و گواهی شرکت در این دوره از مسابقه شدند.

بر همین اساس ” رامیلا جوانی” 6 ساله از مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون در تهران موفق به کسب  (دیپلم افتخار) این مسابقه شد.همچنین “محمد طاها خواجوی” و ” غزل سلطانی” 6 ساله و امیر پاشا رحیم زاده 8 ساله از مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون در تهران گواهی شرکت در مسابقه را  دریافت کردند.

گفتنی است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال 890 اثر در دوازدهمین مسابقه بین المللی نقاشی سرزمین مادری کشور بلاروس در سال 2017 شرکت کرده بود.