برگزاری جشنواره فیلم فجر در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری

جشنواره فیلم فجر  از تاریخ 12 الی 22 بهمن 1396 در سالنهای  بهنام محمدی و غدیر در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری برگزار می گردد.

گزارش تصویری از جشنواره فیلم فجر: