آغاز به کار بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی

آغاز به کار بیستمین جشنواره بین المللی قصه گویی از تاریخ 2 تا 5 بهمن ماه 1396 در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری