آغاز ثبت نام کارگاه های هنری و خلاق ترم زمستان 1396

زمان ثبت نام  همه روزه غیر از جمعه ها از تاریخ دوشنبه 96/9/20 الی دو شنبه 96/10/4-  ساعات مراجعه : صبح ها 9 الی30 :12 بعد از ظهرها 14 الی 16:30

شروع ترم زمستان 96 از 96/10/9 هر کارگاه در روز خودش