پنجمین جشنواره نمایشگاه ملی نوشت افزار اسلامی

پنجمین جشنواره نمایشگاه ملی نوشت افزار اسلامی از تاریخ سه شنبه 96/6/14 الی 96/6/31 همه روزه از ساعت 10 الی 22 در سالن های نمایشگاهی 2 و 3 برگزار می گردد.